ziftrCOIN
ziftrcoin
Address Shares Invalid Shares Efficiency Hashrate
ZKX35NowvzwwUWNDpinrx5CorYVhvEvoCD 1.148 0.000 100% 16.44 MH
ZFqUuYCXZrFnRJu94Eep3a2fWyyT1gZqfQ 0.349 0.001 99.59% 4.99 MH
ZXDEE1LvwgXjCB8zEvqr2sHp9BsyrfZ2Cr 0.075 0.002 98.02% 1.07 MH
ZJoc3veegQecrcp3WZqjTLUGhKjRJxAaYd 0.035 0.000 100% 501.08 KH
ZSbnRYS5Yh46RixNp7gUpZnvDFduHrJiRr 0.095 0.000 100% 1.36 MH
ZQ2iVCEWYHSdGCzM5pxxCP25WbtNwBKKxK 0.988 0.000 100% 14.14 MH
ZRvgAiaHdo5bn9nQK8XyCX5DTzD6FL9QwW 0.046 0.000 100% 658.56 KH
ZTXb7DDKv2BytkG1ZTkTnbfvvA6SnvCyNi 0.060 0.000 100% 855.81 KH
ZYSRQFFCayD7DRBrHScqmdSJGKShLN9zpf 0.047 0.000 100% 672.88 KH
ZXU9WnoyuLNvViTDGdU5WPLFsMdqkzT9mk 0.029 0.000 100% 415.18 KH
ZPJa1z72bsumhrMok1LdVCTNZ3rAmTw5HS 0.005 0.000 100% 71.58 KH
ZGtttCkpdqTMLdUNyX76wGJJGJZftvioaJ 0.011 0.000 100% 157.48 KH
ZUEViin4ybvn2acCse73ERG7Vo7zz6n5nM 0.001 0.000 100% 14.32 KH
ZJD8AHPfk2dw981iVKiPphdg92qgkaYkHc 0.004 0.000 100% 57.27 KH
ZRrJThz55CARg5MjT3JttkbbWhDZuReseD 0.001 0.000 100% 14.32 KH