ziftrCOIN
ziftrcoin
Address Shares Invalid Shares Efficiency Hashrate
ZSbnRYS5Yh46RixNp7gUpZnvDFduHrJiRr 0.071 0.001 98.61% 1.02 MH
ZTXb7DDKv2BytkG1ZTkTnbfvvA6SnvCyNi 0.026 0.000 100% 372.23 KH
ZKPoRC954VLqzEjnauaA455Art8oDcfsrK 0.260 0.004 98.34% 3.72 MH
ZXU9WnoyuLNvViTDGdU5WPLFsMdqkzT9mk 0.269 0.029 90.14% 3.86 MH
ZXJuxivQNR4QFaNs3S1a63LEukzno1jCuz 0.131 0.000 100% 1.88 MH
ZYAXnPRRAWZCNd4VHyuYNu2JxaKyw57yuk 0.165 0.000 100% 2.36 MH
ZGtttCkpdqTMLdUNyX76wGJJGJZftvioaJ 0.016 0.000 100% 229.06 KH
ZLusHsEPq4JhD8PnKFj927wTz1TFgv3m4Y 0.118 0.000 100% 1.68 MH
ZXWQxK5uNBHJUZci1PQP4VD2vngs27ykdd 0.018 0.000 100% 257.70 KH
ZQ2iVCEWYHSdGCzM5pxxCP25WbtNwBKKxK 0.781 0.000 100% 11.19 MH
ZUANBS7Cti8aUbNSX49Gi7pKGLAfpY2MtZ 0.032 0.000 100% 458.13 KH
ZCWoqLjn4ufp4dpxYVJyhEBjBA6xrHJbCv 0.016 0.000 100% 229.06 KH
ZPSfBCR4Xvysk6Ze5nhWoqNFKh9rAw8H8B 0.005 0.000 100% 71.58 KH
ZZR3SJzVhAJQXMAuKmut4HyYdkRYF1YmbC 0.006 0.000 100% 85.90 KH